تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

گروه فیزیک زلزله شناسی جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «استفاده از سن‌یابی به روش لومینسانس جهت تخمین نرخ لغزش گسل دشت بیاض»‏

گروه فیزیک زلزله شناسی جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «استفاده از سن‌یابی به روش لومینسانس جهت تخمین نرخ لغزش گسل دشت بیاض»‏


گروه فیزیک زلزله شناسی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان: «استفاده از سن­‌یابی به روش لومینسانس جهت تخمین نرخ لغزش گسل دشت بیاض»

 

دانشجو:                     آقای نیما فیض آقایی

استاد راهنما:               آقای دکتر مرتضی فتاحی

استاد مشاور:               -

داوران:                      آقای دکتر احمد سدیدخوی - آقای دکتر علی مرادی

زمان:                        شنبه  مورخ  20/07/1398  ساعت 11

مکان:                        سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک