تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

گروه فیزیک فضا جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «مروری بر گرمایش زمین در منطقه جنوب غرب آسیا »

گروه فیزیک فضا جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «مروری بر گرمایش زمین در منطقه جنوب غرب آسیا »


 
گروه فیزیک فضا
جلسه ارائه سمینار دانشجویی
 
 عنوان:  «مروری بر گرمایش زمین در منطقه جنوب غرب آسیا »
دانشجو :               خانم فاطمه صادقی
استاد راهنما:        آقای دکتر امید علیزاده 
زمان:                 یکشنبه مورخ 25/08/1399 ساعت 10
مکان                 :جلسه به صورت مجازی برگزار خواهد شد