تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان در خصوص برگزیدگان ‏آزمون سراسری برای بهره مندی از تسهیلات در سال تحصیلی ‏‏99-98‏

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان در خصوص برگزیدگان ‏آزمون سراسری برای بهره مندی از تسهیلات در سال تحصیلی ‏‏99-98‏


بر اساس شیوه‌نامة «پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور»، برگزیدگان آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در اولین سال شروع به تحصیل، بدون محاسبة امتیاز، می‌توانند از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان استفاده کنند.

دانشجویان واجد شرایط در صورت تمایل برای بهره‌مندی از تسهیلات دانشجویی بنیاد نخبگان در سال تحصیلی ۹۹-۹۸، حداکثر تا تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۸ در سامانة اطلاعاتی بنیاد به نشانی sina.bmn.ir تشکیل پرونده داده و درخواست «بهره‌مندی از پشتیبانی‌های دانشجویی» را ثبت کنند.