تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاعیه نحوه تسویه حساب دانشجویان با کتابخانه مؤسسه و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

اطلاعیه نحوه تسویه حساب دانشجویان با کتابخانه مؤسسه و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران


جهت تسویه حساب با کتابخانه مؤسسه مدارک زیر مورد نیاز است:

  • پایان نامه مجلد
  • فایل کامل word پایان نامه همراه با صفحه اصالت اثر و صفحه نمره و چکیده فارسی ولاتین همراه با کلید واژه
  • فایل کامل pdf پایان نامه همراه با صفحه اصالت اثر و صفحه نمره و چکیده فارسی و لاتین همراه با کلید واژه
  • فایل صفحه 1- 15 pdf پایان نامه
  • فایل صفحه 1-15 word پایان نامه
  • فایل pdf سمینار دانشجویی همه گروه های آموزشی
  • موارد 2-6 باید از طریق flash memory تحویل کتابخانه گردد.

 

نحوه تسویه حساب با کتابخانه مرکزی

با توجه به استقبال دانشجویان و مزیت‌های عدم مراجعه حضوری جهت تسویه به کتابخانه مرکزی، مقرر گردید تسویه پایان نامه‌ی کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه تهران در کتابخانه مرکزی، مطابق ایام اخیر، غیر حضوری و از طریق ایمیل به آدرس cthesis.lib@ut.ac.ir صورت پذیرد

مدارک و اطلاعاتی که لازم است توسط دانشجو ارسال گردد به شرح ذیل است:

- دو فایل متن کامل پایان نامه با فرمت word ( یا فرمت های استاندارد دیگر همچون latex ) و pdf که مطابق با دستور العمل نگارش پایان نامه تحویلی به کتابخانه مرکزی باشد. مواردی که مطابق با شرایط نباشد، به اطلاع رسانده تا نسبت به اصلاح اقدام گردد.

     -  شماره دانشجویی

     -  شماره رکورد باید توسط کارشناس پایان نامه از سامانه استخراج و در اختیار دانشجو قرار گیرد.


تذکر:

· فایل‌های پایان نامه می‌بایست نسخه پس از اصلاحات و کامل باشد و در صورت محرز شدن وجود نواقص در پایان نامه (حتی پس از تسویه دانشجو)، کتابخانه مرکزی می‌تواند درخواست توقف فارغ التحصیلی دانشجو را به آموزش دانشگاه اعلام نماید.

· تسویه کتابخانه مرکزی پس از تسویه کتابخانه دانشکده صورت می‌گیرد، لذا دانشجویان گرامی می‌بایست ابتدا تسویه خود را در دانشکده کامل نمایند.

 

دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری جهت ارائه به کتابخانه مرکزی دانشگاه  تهران:

1.     صفحه بسمه تعالی

2.     صفحه عنوان فارسی

3.     تعهدنامه اصالت اثر

4.     تأییدیه ی هیأت داوران جلسه ی دفاع از پایان نامه/ رساله

5.     تقدیم

6.     سپاس گزاری

7.     چکیده پایان نامه به فارسی

8.     فهرست مطالب (شامل عناوین اصلی و فرعی، عنوان کتاب نامه و عنوان پیوست ها)  

9.     فهرست اشکال و نمودارها (در صورت وجود)

10. فهرست جداول (در صورت وجود)

11. فهرست علائم اختصاری (در صورت وجود)

         تبصره: در صورتی که شماره صفحات مذکور در هر یک از فهرست ها با صفحه شمار متن پایان نامه  منطبق نباشد، تسویه صورت نپذیرفته و دانشجو ملزم به انجام اصلاحات است.

12.    بدنه اصلی پایان نامه

13.    فهرست منابع و مأخذ

14.    پیوستها (در صورت وجود)

15.    چکیده به انگلیسی

                     16.  صفحه عنوان انگلیسی