تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰ رشته‌های هواشناسی و ژئوفیزیک در گرایش های لرزه‌شناسی و زلزله‌شناسی

برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰ رشته‌های هواشناسی و ژئوفیزیک در گرایش های لرزه‌شناسی و زلزله‌شناسی


برنامه زمان بندی مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰ رشته‌های هواشناسی و ژئوفیزیک در گرایش های لرزه‌شناسی و زلزله‌شناسی مطابق زیر می باشد:

 

هواشناسی

لرزه‌شناسی

زلزله‌شناسی

 

تحصیلات تکمیلی موسسه ژئوفیزیک