تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 400-1399 - گروه آموزشی فیزیک فضا

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 400-1399 - گروه آموزشی فیزیک فضا


به اطلاع می رساند برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹ به همراه کد دروس ارائه شده و برنامه امتحانی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری گروه فیزیک فضا به صورت زیر می باشد.  طبق تقویم آموزشی دانشگاه، شروع و پایان کلاس های درسی به شرح ذیل می‌باشد. ضمناً با توجه به اینکه دروس دوره دکتری و همچنین دو درس از دروس ارائه شده رشته اقیانوس‌شناسی فیزیکی اختیاری می‌باشد و توسط دانشجویان انتخاب می‌شود.

شروع کلاس‌ها: ۰۲/‏۱۲/‏۱۴۰۰

پایان کلاس‌ها: ۰۹/‏۰۴/‏۱۴۰۰

شروع امتحانات: ۱۲/‏۰۴/‏۱۴۰۰

 

برنامه هفتگی ارشد فیزیک فضا

برنامه هفتگی دکتری فیزیک فضا

کد دروس ارشد فیزیک فضا

کد دروس دکتری فیزیک فضا