تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تمدید سنوات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تمدید سنوات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰


تمدید سنوات مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به شرح ذیل برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ قابل تمدید می‌باشد.

دانشجویان محترم با دریافت فرم از سایت مؤسسه، پس از تأیید استاد محترم راهنما، در سامانه جامع آموزش - پیشخوان خدمت - بررسی درخواست مسائل آموزشی دانشجو، درخواست تمدید سنوات را ثبت و تأیید و ارسال نمایند. فرم تأیید شده را نیز به صورت فیزیکی حداکثر تا تاریخ ۱۱/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬ جهت طرح در جلسه گروه به دفتر گروههای آموزشی تحویل دهند.

- دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال ۹۷ که نیمسال قبل، حذف ترم بدون احتساب داشته‌اند، در صورت عدم دفاع از پایان نامه تا تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ باید برای تمدید سنوات نیمسال ششم اقدام نمایند.

-دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال ۹۸ باید برای تمدید سنوات‌‌‌‌ نیمسال پنجم تحصیل خود اقدام نمایند.

- دانشجویان مقطع دکتری ورودی سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ در صورت عدم دفاع از رساله تا تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ باید نسبت به تمدید سنوات اقدام نمایند.

- مهلت دفاع از پروپوزال یا شرکت در امتحان جامع دکتری برای دانشجویانی که در نیمسال پنجم تحصیل خود می‌باشند، حداکثر تا تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ می‌باشد، در غیراینصورت نیاز به اخذ مجوز از دانشگاه می‌باشد و باید درخواست کتبی خود را تا تاریخ ۱۱/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬ به گروه آموزشی مربوطه جهت طرح در جلسه ارسال نمایند.

لازم به ذکر است دانشجویان ارشد دوره روزانه برای تمدید سنوات نیمسال ششم ملزم به پرداخت شهریه می‌باشند و دانشجویان مقطع دکتری نیز از نیمسال یازدهم به بعد برای تمدید سنوات باید شهریه پرداخت نمایند و تمدید سنوات نیمسال ۱۲ به بعد دکتری منوط به تأیید گروه آموزشی، شورای آموزشی و اخذ مجوز از کمیسیون موارد خاص دانشگاه می‌باشد.

یادآور می‌شود، درخواست تمدید سنوات جهت طرح در جلسه گروه آموزشی، مشروط به ثبت درخواست در سامانه جامع آموزش می‌باشد. خواهشمند است حتماً نسبت به ثبت درخواست به صورت سیستمی اقدام شود، در غیر اینصورت در گروه مربوطه قابل بررسی نمی‌باشد.

 

‌‌معاونت آموزشی مؤسسه ژئوفیزیک