تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تمدید سنوات نیمسال اول 1400-1399

تمدید سنوات نیمسال اول 1400-1399


قابل توجه

دانشجویان مقطع  کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک ورودی 97 و 96

دانشجویان مقطع دکتری رشته ژئوفیزیک ورودی 94 و ماقبل

 

درخواست تمدید سنوات پس از تکمیل دانشجو و استاد راهنمای محترم، اسکن و از طریق پیشخوان (سیستم جامع آموزش) تا تاریخ 28/04/99 ارسال گردد.

 فرم مذکور پس از ارسال از طریق پیشخوان (سیستم جامع آموزش) تا تاریخ 31/04/99 به دفتر گروه موسسه (آقای نیرویی) تحویل داده شود.

ضمنا دانشجویان توجه داشته باشند که ثبت نام و اجازه ادامه تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 منوط به ارسال و تایید تمدید سنوات می باشد.

نحوه ارسال در سیستم جامع پیشخوان خدمتدرخواست بررسی مشکلات آموزشیدرخواست جدیددرخواست تمدید سنواتایجادبارگزاری مدارک ارسال به کارشناس مربوطه.