تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی­ ارشد با عنوان: «شاخص بندال بر مبنای شکست موج راسبی و استفاده از آن برای شناسایی بندال در داده­ های باز تحلیل ERA-40 و مدل CMIP5»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی­ ارشد با عنوان: «شاخص بندال بر مبنای شکست موج راسبی و استفاده از آن برای شناسایی بندال در داده­ های باز تحلیل ERA-40 و مدل CMIP5»


عنوان:«شاخص بندال بر مبنای شکست موج راسبی و استفاده از آن برای شناسایی بندال در داده­ های باز تحلیل ERA-40 و مدل CMIP5»

 

دانشجو:             آقای کامل آزرم

استاد راهنما:      آقای دکتر علیرضا محب­ الحجه – آقای دکتر محمد میرزائی

زمان:               یک­شنبه مورخ 1399/10/21  ساعت 14

مکان:              جلسه ارائه سمینار بصورت مجازی برگزار می­شود. http://vclas9.ut.ac.ir/geophysics1