تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «وارون سازی توامان داده‌های مغناطیسی و مقاومت ویژه با استفاده از قید گرادیان متقاطع»

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «وارون سازی توامان داده‌های مغناطیسی و مقاومت ویژه با استفاده از قید گرادیان متقاطع»


مؤسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک زمین

"جلسه دفاع از رساله دکتری"

 

عنوان: «وارون سازی توامان داده‌های مغناطیسی و مقاومت ویژه با استفاده از قید گرادیان متقاطع»

 

دانشجو:            آقای رامین ورفی نژاد

 

استادان راهنما:       آقای دکتر بهروز اسکوئی- آقای دکتر مائوریتزیو فدی

استادان مشاور:       -

داوران خارجی:      آقای دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی  آقای دکتر علی مرادزاده

داوران داخلی:        آقای دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی- خانم دکتر منصوره منتهایی

زمان:                  یکشنبه مورخ 15/04/1399  ساعت 10 صبح

مکان:                 سالن کنفرانس (ساختمان شماره 1 موسسه)

 

** رعایت نکات و پروتکل های بهداشتی الزامی می باشد.