تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ژئوفیزیک


بدینوسیله به اطلاع دانشجویانی که درس سمینار را در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 انتخاب نموده اند می رساند، حداکثر تا 27/11/1398 فرصت دارند تا فرم انتخاب موضوع سمینار با امضاء استاد مربوطه را به تحصیلات تکمیلی تحویل دهند. عواقب ناشی از عدم تحویل فرم مربوطه در موعد مقرر بر عهده خود دانشجو می باشد.