« بازگشت

اطلاعیه مربوط به برنامه هفتگی و بازه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

اطلاعیه مربوط به برنامه هفتگی و بازه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲"به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می‌رساند، طبق تقویم آموزشی دانشگاه، شروع ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ درخصوص دانشجویان شاغل به تحصیل کلیه مقاطع تحصیلی، از روز شنبه مورخ ۰۴/ ۰۶/ ۱۴۰۲ لغایت روز شنبه مورخ ۱۱/‏۰۶/‏۱۴۰۲‬ خواهد بود. برای دانشجویانی که در بازه مذکور نسبت به انتخاب واحد و ثبت نام اقدام نشود، حکم محروم از تحصیل صادر خواهد شد. ثبت نام، از سامانه جامع آموزش - پیشخوان خدمت - ثبت نام اصلی می‌باشد"‌‌‌‌‌‌‌

 

کد دروس - ارشد زلزله

کد دروس - دکتری زلزله

برنامه هفتگی - ارشد زلزله

برنامه هفتگی - دکتری زلزله

کد دروس- ارشد ژئوفیزیک

کد دروس دکتری - ژئوفیزیک

برنامه هفتگی - ارشد هواشناسی

کد دروس - ارشد هواشناسی

برنامه هفتگی - ارشد علوم فضایی

برنامه هفتگی -ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی 

برنامه هفتگی - ارشد ژئوفیزیک

برنامه هفتگی - دکتری ژئوفیزیک

کد دروس - ارشد علوم فضایی

کد دروس - ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی

کد دروس - دکتری هواشناسی

 

برنامه هفتگی - دکتری هواشناسی