« بازگشت

اطلاعیه مربوط به تمدید سنوات تحصیلی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

اطلاعیه مربوط به تمدید سنوات تحصیلی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402


 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ارشد (نیمسال های پنجم و ششم و…) و دکتری (نیمسال نهم و…) می‌رساند، نسبت به ثبت درخواست تمدید سنوات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، حداکثر تا تاریخ ۰۹/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ ‬ از مسیر پیشخوان خدمت در سامانه جامع آموزش - بررسی درخواست مسائل آموزشی دانشجو اقدام نموده و فرم تمدید سنوات تکمیل و تأیید شده را جهت طرح و تصویب به دفتر گروه آموزشی ارسال نمایند. انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ منوط به تصویب و اخذ مجوز تمدید سنوات تحصیلی قبل از موعد بازه انتخاب واحد می‌باشد. "

سامانه جامع آموزش (ems.ut.ac.ir) - پیشخوان خدمت - بررسی درخواست مسائل آموزشی دانشجو - درخواست جدید- نوع درخواست: (کد ۱۴۹۱- درخواست‌های شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص) انتخاب شود و فرم تأیید شده توسط استاد محترم راهنما در قسمت ارسال مدارک بارگذاری شود و تأیید و ارسال به کارشناس را کلیک نمائید.