« بازگشت

اطلاعیه مربوط به "فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی در سال تحصیلی 1403-1402 "

اطلاعیه مربوط به "فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی در سال تحصیلی 1403-1402 "


به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می‌رساند دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) بر اساس آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از میان واجدین شرایط دانشجو می‌پذیرد. از متقاضیان دعوت می‌شود جهت مطالعه فراخوان به وب سایت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) به آدرس www.ikiu.ac.ir مراجعه نمایند.