« بازگشت

ابلاغ الزام قانونی استفاده از ماسک

ابلاغ الزام قانونی استفاده از ماسک


به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می‌رساند پیرو جلسه ۰۲/‏۰۵/‏۱۴۰۱‬ کمیته بهداشت و سلامت دانشگاه تهران، استفاده از ماسک در فضاهای سربسته دانشگاه برای کلیه دانشگاهیان الزامی می‌باشد. لذا انتظار می‌رود اهتمام صددرصدی بابت رعایت دستورالعمل کشوری پیشگیری از کرونا، صورت پذیرد.