« بازگشت

اطلاعیه مربوط به "فراخوان پذیرش استعداد درخشان به شیوه استاد محور دانشگاه گیلان"

اطلاعیه مربوط به "فراخوان پذیرش استعداد درخشان به شیوه استاد محور دانشگاه گیلان"


   

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می‌رساند دانشگاه گیلان در نظر دارد برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس آئین نامه ابلاغی وزارت عتف به شماره ۳۷۹۶۰۲/‏۲‬ مورخ ۱۸/‏۱۲/‏۱۴۰۱‬ با عنوان جذب دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری استعداد درخشان به شیوه استاد محور مبتنی بر نظام ایده و نیازها (نان)، نسبت به پذیرش دانشجویان و دانش آموختگان واجد شرایط استعداد درخشان دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی سراسر کشور اقدام نماید. داوطلبان می‌توانند با مراجعه به آدرس education.guilan.ac.ir//‏:https‬ نسبت به کسب اطلاع و ارسال مدارک اقدام نمایند.