« بازگشت

برگزاری مراسم روز درختکاری15 اسفند 1402

برگزاری مراسم روز درختکاری15 اسفند 1402


مراسم روز درختکاری در ضلع غربی محوطه ساختمان شماره 2 مؤسسه ژئوفیزیک با حضور آقای دکتر حاتمی رئیس مؤسسه و دکتر هاشمی معاون اداری ومالی و تعدادی از کارکنان مؤسسه و مسئولین فضای سبز شهرداری منطقه 6 تهران برگزار گردید.