« بازگشت

اطلاع رسانی تغییر محل برگزاری جلسات دفاعیه و سمینار مورخ 01/04/25

اطلاع رسانی تغییر محل برگزاری جلسات دفاعیه و سمینار مورخ 01/04/25


 

 به اطلاع کلیه اساتید محترم و دانشجویان عزیز می رساند با توجه به خرابی سیستم سرمایشی ساختمان شماره سه  موسسه ژئوفیزیک ، کلیه جلسات دفاعیه و سمینارهای رزرو شده مورخه 01/04/25 سالن شهید احمدی روشن به ساختمان شماره یک موسسه ژئوفیزیک انتقال یافت.