« بازگشت

گزارش تکمیلی زمین‌لرزه های استان هرمزگان (25 خرداد الی 12 تیر 1401)

گزارش تکمیلی زمین‌لرزه های استان هرمزگان (25 خرداد الی 12 تیر 1401)


استان هرمزگان از تاریخ 1401/03/24 الی 1401/04/12 شاهد وقوع زمین‌لرزه های متعدد در سه منطقه حوالی بندر چارک، پارسیان و بندر خمیر بوده است. بطوریکه شبکه‌های لرزه‌نگاری وابسته به مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در این بازه زمانی تعداد 214 زمین‌لرزه را در مناطق مذکور ثبت و تعیین مکان نموده اند. از این تعداد شش زمین لرزه با بزرگی بیش از 5 شامل زمین‌لرزه های به بزرگی 5/3 و 5/6 در حوالی بندر چارک، بزرگی 5/2 در حوالی پارسیان و زمین‌لرزه های با بزرگی 6/1 و 6/1 و 5/7 در حوالی بندر خمیر به ثبت رسید. لازم به ذکر است که زمین‌لرزه به بزرگی 5/7 در تعیین محل اولیه با بزرگی 6/1 و زمین‌لرزه 6/1 در تعیین محل اولیه با بزرگی 6/3 اعلام شده بود که پس از بازبینی مجدد، بزرگی زمین‌لرزه تصحیح گردید.

 

دریافت گزارش