« بازگشت

" حذف دروس نیمسال 3991 در سامانه ایلرن "

" حذف دروس نیمسال 3991 در سامانه ایلرن "


" بدینوسله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می‌رساند معاونت فناوری‌های دیجیتالی دانشگاه به منظور بهره برداری بهینه از منابع و ظرفیت‌های زیر ساختی در نظر دارد، سامانه ایلرن مربوط به نیمسال ۳۹۹۱ را از دسترس خارج نماید. لذا ضروری است حداکثر تا ساعت ۲۴ روز جمعه مورخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۱ (غیر قابل تمدید) اقدامات لازم را جهت ذخیره سازی و آرشیو فایل‌ها و محتواهای مورد نیاز را انجام دهند.

آدرس دسترسی به سامانه ایلرن دروس نیمسال ۳۹۹۱: http://https//elearn3991.ut.ac.ir. "