« بازگشت

اطلاعیه تمدید بازه ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک داوطلبان آزمون دکتری تخصصی نیمه متمرکز دانشگاه تهران سال 1401 جهت شرکت در آزمون ارزیابی آموزشی و پژوهشی

اطلاعیه تمدید بازه ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک داوطلبان آزمون دکتری تخصصی نیمه متمرکز دانشگاه تهران سال 1401 جهت شرکت در آزمون ارزیابی آموزشی و پژوهشی


(اطلاعیه شماره ۳)

«تمدید بازه ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک داوطلبان آزمون دکتری تخصصی نیمه متمرکز دانشگاه تهران سال ۱۴۰۱ جهت شرکت در آزمون ارزیابی آموزشی و پژوهشی»

"بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که تاکنون موفق به ثبت نام در سامانه جامع دانشگاه تهران برای شرکت در مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی و دستیاری دامپزشکی نگردیده‌اند، می‌رساند ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک تا ساعت ۲۴ جمعه ۱۳/‏۰۳/‏۱۴۰۱ تمدید شد. لازم به ذکر است پس از انقضای مهلت تعیین شده، فرصت داده شده تمدید نخواهد شد."