« بازگشت

اطلاع‌رسانی جلسه ارائه سمینار دانشجویی خانم پردیس صالحی

اطلاع‌رسانی جلسه ارائه سمینار دانشجویی خانم پردیس صالحی


گروه فیزیک زمین

"جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی­ ارشد"

عنوان: مروری بر الگوریتم های وارون­سازی توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی

 

دانشجو: خانم پردیس صالحی

استاد راهنما: آقای دکتر رضا قناتی

زمان: سه­‌شنبه مورخ 21/04/1401 ساعت 12

مکان: سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک