« بازگشت

قرارداد امضا شده بین دانشگاه تهران و دانشگاه ترانسیلوانیا براشوو رومانی درخصوص راهنمایی مشترک رساله دکتری

قرارداد امضا شده بین دانشگاه تهران و دانشگاه ترانسیلوانیا براشوو رومانی درخصوص راهنمایی مشترک رساله دکتری


"به استناد نامه شماره ۸۷۲۳۳۹۱ به تاریخ ۳۱/‏۰۲/‏۱۴۰۱‬ مدیرکل محترم اعضای هیأت علمی و دانشجویان بین الملل معاونت بین الملل دانشگاه به پیوست قرارداد امضا شده بین دانشگاه تهران (ریاست محترم دانشگاه) و دانشگاه ترانسیلوانیا براشوو رومانی درخصوص راهنمایی مشترک رساله دکتری بین دو دانشگاه جهت اطلاع کلیه دانشجویان محترم قابل بهره برداری می‌باشد. در این قرارداد استفاده از امکانات مناسب آزمایشگاهی و نیز تسهیلاتی برای اقامت در نظر گرفته شده است و مطابق بند اصلی آن، دانشجویان دکترایی که راهنمایی رساله آنها توسط استادانی از از هر دو دانشگاه انجام شود، می‌توانند به مدت ۶-۹ ماه از اسکان رایگان در دانشگاه مقصد بهره مند گردند.

شایان ذکر است جناب آقای دکتر پورطهماسی رابط بین دانشگاه تهران و دانشگاه ترانسیلوانیا می‌باشند.

نشانی ایمیل ایشان جهت دریافت اطلاعات بیشتر متقاضیان pourtahmasi@ut.ac.ir می‌باشد.

لینک رشته‌های موجود در دانشگاه ترانسیلوانیا:

https://www.unitbv.ro/en/research/doctoral-studies/doctoral-programmes.html