تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاع رسانی و معرفی دانشجویان شاهد و ایثارگر ورزشکار جهت شرکت در المپیاد فرهنگی و ورزشی

اطلاع رسانی و معرفی دانشجویان شاهد و ایثارگر ورزشکار جهت شرکت در المپیاد فرهنگی و ورزشی


ضمن تبریک آغاز دهه‌ی کرامت، ضمن ارسال جدول رشته‌های ورزشی المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر سراسر کشور (پیوست) که مقرر است در تابستان سال جاری برگزار گردد، بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می‌رساند اداره کل تربیت بدنی دانشگاه برای شرکت دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران در المپیاد فرهنگی و ورزشی اعلام آمادگی نموده است و در حال انتخاب و آماده سازی تیم‌ها و قهرمانان ورزشی شاهد و ایثارگر جهت شرکت در المپیاد مذکور می‌باشد. لذا لازم است دانشجویان علاقه مند و قهرمانان رشته‌های ورزشی مذکور جهت هماهنگی‌های لازم به اداره کل تربیت بدنی دانشگاه مراجعه نمایند.