تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاع رسانی جلسه ارائه سمینار مقطع کارشناس ارشد خانم ملیکا صابریان

اطلاع رسانی جلسه ارائه سمینار مقطع کارشناس ارشد خانم ملیکا صابریان


جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی­ ارشد،گروه فیزیک فضا

 

عنوان:                       «بررسی تغذیه مصنوعی سواحل ایران »

دانشجو:                              خانم ملیکا صابریان

اساتید راهنما:                      آقای دکتر اصغر بهلولی-آقای دکتر سید عباس حق­ شناس

زمان:                                    سه ­شنبه مورخ 1401/12/16ساعت 11

مکان:                         سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک