موقعیت شما در سایت موقعیت شما در سایت

فعالیتهای پژوهشی فعالیتهای پژوهشی

فعالیت­ های پژوهشی مؤسسه:

عمده فعالیت­های حوزه­ی پژوهشی موسسه، انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در زمینه­های مختلف ژئوفیزیک و هواشناسی از جمله زلزله­شناسی، گرانی­سنجی، ژئومغناطیس، ژئوالکتریک، لرزه­شناسی و هم­چنین پدیده­های مرتبط با علوم جوی و دریایی می­باشد که در بخش­های پژوهشی انجام می­شود. مراکز علمی وابسته به مؤسسه اعم از مرکز لرزه­نگاری کشوری، مرکز تقویم و مرکز مطالعات پیش­نشانگرهای زلزله نیز در کنار مسئولیت­های مهم ملی در زمینه انجام مطالعات تحقیقاتی سهم بسزائی دارند.

ضمناً امور مربوط به ارزیابی و امتیازدهی فعالیت­های پژوهشی اعضای هیأت علمی موسسه، پیگیری تأمین بودجه پژوهشی، فراهم نمودن زمینه­های توسعه اجرای قراردادهای کاربردی و رفع موانع مربوط به آنها، انجام کسورات اعتبار ویژه­ی اعضای هیأت علمی در فرآیند فعالیت­های پژوهشی ازجمله اعتبار مربوط به طرح­های پژوهشی، مصارف پژوهشی، حق عضویت در انجمن­های علمی و ... نیز از وظایف این حوزه می­باشد.