اعضای هیأت علمی مؤسسه

 

جهت مشاهده تمامی اعضای هیأت علمی بر حسب تفکیک گروه‌های آموزشی اینجا را کلیک کنید

گروه آموزشی زلزله شناسی

گروه آموزشی فیزیک زمین

گروه آموزشی فیزیک فضا