آزمایشگاه فیزیک سنگ بخش پژوهشی لرزه‌­شناسی

 

معرفی آزمایشگاه فیزیک سنگ:

آزمایشگاه فیزیک سنگ از سال 1376 هجری شمسی در موسسه ژئوفیزیک ایجاد شده و از سال 1381 با ورود تجهیزات جدیدتر این آزمایشگاه کاملتر شده است.

معرفی تجهیزات موجود در آزمایشگاه سنگ:

1- دستگاه ergotech  و تجهیزات جانبی (گیرنده، فرستنده، مبدل، کامپیوتر، پرینتر) برای اندازه گیری سرعت امواج تراکمی و برشی در نمونه های سنگ تحت فشارهای همه جانبه (فشار جانبی و محوری) تا 60 مگا پاسگال.

2- دستگاه اشباع کننده نمونه های سنگی.

3- دستگاه تنظیم فشار سیال درون حفره های سنگ.

4- دستگاه اسیلوسکوپ.

5- دستگاه sonic viewer  برای اندازه گیری سرعت امواج تراکمی و برشی در نمونه های سنگ تحت فشار اتمسفر.

6- دو عدد کولیس برای اندازه گیری، دستی و دیجیتال.

7- دستگاه آون برای خشک کردن نمونه های.

8- تراوز برای اندازه گیری جرم سنگ با دقت 1/0 گرم.

 

اهداف و توانمندی های آزمایشگاه:

اهداف اصلی آزمایشگاه عبارتند ازمطالعه و اندازه گیری:

1- اندازه گیری سرعت انتشار امواج تراکمی (Vp) و برشی (Vs) در سنگ.

2- ضرایب الاستیک شامل نسبت پوآسون، ضریب یانگ، مدول برشی و مدول بالک.

3- تضعیف امواج در سنگ ها.

4- اشباع نمونه های سنگ.

 

اعضای آزمایشگاه:

1- اعضای هیات علمی: دکتر مجید نبی بیدهندی

آدرس ایمیل: mnbhendi@ut.ac.ir

شماره تماس: 61118366-61118367

2- کارشناسان: مهندس امیر قهرمانی

آدرس ایمیل: mo.ghahremani@ut.ac.ir

 شماره تماس: 61118204