بخش تحقیقات لرزه

بخش تحقیقات لرزه شناسی
معرفی بخش 
بخش لرزه همزمان با آغاز کار موسسه ژئوفیزیک شروع به کار نموده است. این بخش به منظور فراهم نمودن بستر تحقیقات بنیادی – کاربردی به روش لرزه شناسی و ارتباط با سازمانها و مراکز دیگر ایجاد شده است. علاوه بر آن این بخش آموزش دانشجویان، مطالعات ساختارهای زمین شناسی، مطالعات ژئوتکنیکی، کاربردهای محیطی، مطالعات زیر سطحی زمین برای توسعه تاسیسات زیر بنایی به خصوص در سدها، تونلها، متروها و احداث ساختمانها و تاٌسیسات حیاتی بر عهده دارد.
 
اعضای بخش:
اعضای هیات علمی:
5-2-1 دکتر مجید نبی بیدهندی
5-2-2 دکتر حمیدرضا سیاهکوهی
5-2-3 دکتر محمد علی ریاحی
5-2-4 دکتر علی غلامی  
5-2-5 دکتر نوید امینی
5-2-6 دکتر حسین هاشمی 
5-2-7 دکتر مجید باقری
 
تجهیزات آزمایشگاهی و میدانی:
5-3-1 دستگاه لرزه نگاری 24 کاناله ABEM 
5-3-2 دستگاه لرزه نگاری 6 کاناله oyo
5-3-3 دستگاه پرینتر برای ثبت داده ها گرفته شده
5-3-4 ژئوفونهای  P,S 50عدد
5-3-5 ژئوفونهای سه مولفه 30عدد
5-3-6 کابل درون چاهی به همرا ژئوفون سه مولفه مربوطه
5-3-7 کابلهای مرتبط برای انجام عملیات شکست مرزی
5-3-8 کابلهای مخصوص توموگرافی 
5-3-9 الوارهای مخصوص جهت برداشت موج S
5-3-10 پتک جهت ایجاد چشمه مصنوعی
5-3-11 وزنه 50 کیلو گرمی به همراه سه پایه مخصوص جهت ایجاد چشمه مصنوعی 
5-3-12 Dynasource برای ایجاد چشمه مصنوعی
 
پروژه‌های انجام شده:
5-4-1 مطالعه شکست مرزی و توموگرافی لرزه ای سد تنگ معشوره 
5-4-2 مطالعه لرزه نگاری به روش Down-hole در پروژه سیمان لامرد 
5-4-3 مطالعات ژئوفیزیکی در محدوده مواد معدنی سیمان فراز فیرزو کوه 
5-4-4 مطالعات لرزه نگاری و ژئوالکتریکی در پتروشیمی رازی بندر امام 
5-4-5 مطالعات لرزه نگاری به روش Down-hole  در پروژه مهسان 
5-4-6 مطالعات درون چاهی تعاونی مسکن شرکت واحد منطقه 6 
5-4-7 مطالعات لرزه نگاری درون چاهی پتروشیمی عسلویه 
5-4-8 مطالعات لرزه ای درون چاهی پتروشیمی کرمانشاه 
5-4-9 مطالعات لرزه ای درون چاهی نیروگاه گازی منطقه ویژه عسلویه 
5-4-10 مطالعات ژئوفیزیکی نیروگاه اتمی بوشهر 
5-4-11 مطالعات مایکروترمور در ساختگاه بانک توسعه صادرات ایران 
5-4-12 مطالعات لرزه ای درون چاهی ساختگاه ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات ایران 
5-4-13 مطالعات لرزه ای درون چاهی ساختگاه طرح الکیل بنزن خطی پتروشیمی کرمانشاه 
5-4-14 مطالعه لرزه نگاری ساختگاه نیروگاه شهید رجائی 
5-4-15 مطالعه لرزه نگاری ساختگاه سد و نیروگاه گتوند علیا 
5-4-16 مطالعه لرزه نگاری ساختگاه نیروگاه سهند 
5-4-17 مطالعات ژئوفیزیکی ساختگاه ساختمان جدید استانداری تهران 
5-4-18 مطالعه لرزه نگاری ساختگاه سد مخزنی پلرود 
5-4-19 مطالعات لرزه نگاری چاه پیمائی و شکسته مرزی ساختگاه نیرو گاه خوی 
5-4-20 بررسی اثرات انفجار معدن سنگ آهن گل گهر بر ساختمان 30 
5-4-21 مطالعات ژئوفیزیک کارخانه نخ ریسی یزدباف 
5-4-22 مطالعه لرزه نگاری ساختگاه مجتمع تجاری میرداماد 
5-4-23 مطالعات ژئوفیزیکی مناطق تازه کند و اشتلق شهرستان اهر 
5-4-24 مطالعه ژئوفیزیکی ساختگاه سد شهید رجائی ساری 
5-4-25 مطالعه ژئوفیزیکی ساختگاه مجتمع مسکونی ونک پارک 
5-4-26 مطالعه ژئوفیزیکی طرح آروماتیک اصفهان 
5-4-27 مطالعات خرد لرزه نگاری در گالری های محل سد تنگ دوک 
5-4-28 مطالعه ژئوفیزیکی طرح شرق و غرب گیلان سد ناورود 
5-4-29 مطالعه ژئوفیزیکی طرح شرق و غرب گیلان سد پل رود 
5-4-30 مطالعه ژئوفیزیکی طرح شرق و غرب گیلان سد شفارود 
5-4-31 مطالعه ژئوفیزیکی طرح کارگاه کرمانیت کرمان 
5-4-32 مطالعات ژئوفیزیکی طرح خطوط جمع آوری و پالایشگاه گاز بندر عباس 
5-4-33 مطالعات انکساری سد استور میانه 
 
 
 
رئیس بخش لرزه شناسی: آقای دکتر حسین هاشمی شاهدانی