فعالیت های فرهنگی

 

مسایل حوزه دانشجویی و فرهنگی و مسوولیت‌های کارشناس مسئول امور دانشجویی:

 1. نظارت، بررسی و تدوین راهکارهای لازم جهت اجرای فعالیت ها در زمینه مسائل رفاهی دانشجویان 
 2. برنامه ریزی و تدوین راهکارهای لازم در جهت مشارکت هرچه بیشتر دانشجویان در مسایل خدمات دانشجویی و تشکیل نهادهای صنفی و نظارت بر گردش کار بهتر آنها و انجام فعالیت های اجرایی و مشورتی لازم برای حمایت از نهادهای صنفی.
 3.  مسوولیت تهیه دستورالعمل اجرایی جهت تشویق و ترغیب دانشجویان در تشکیل اردوها، جهت بازدید از مراکز هنری، تاریخی و صنعتی کشور بصورت گروهی و انفرادی و جمع آوری اطلاعات لازم .
 4.  شرکت در همایش ها و کارگاههای مختلف و ارائه پیشنهادات مربوط به مسائل رفاهی دانشجویان.
 5. ارائه طرح و انجام خدمات دانشجویی با بهره مندی از فن آوری روز و بهره گیری از فناوری اطلاعات (IT) جهت ارائه خدمات مطلوب و تهیه گزارشات لازم و نیز بکارگیری نرم افزارهای مربوط به خدمات رفاهی دانشجویان وانجام کلیه مکاتبات از طریق این سیستم ها.
 6. مطالعه، بررسی و تدوین و تجدیدنظر در آیین نامه های رفاهی و نظارت بر اجرای دقیق آنها.

 

وظایف کارشناسان

 • ارائه طرح های نظرسنجی جهت بررسی دیدگاههای دانشجویان به امکانات رفاهی و انجام کلیه امور مربوط به خدمات رفاهی .
 • انجام خدمات رفاهی دانشجویان بر اساس آیین¬نامه¬ها و امکانات دانشگاه و دانشکده
 • آشنایی بیشتر با امکانات رفاهی دانشجویان در دانشگاه، صندوق رفاه دانشجویان و ارائه اطلاعات و مشورت های لازم به دانشجویان متقاضی.
 • موضوع تسویه حساب فارغ التحصیلان که مشتمل بر مراحل مختلف است.
 • نظارت بر امورسلف سرویس و نیز تعامل با مرکز مشاوره دانشجویی نیز از جمله اموری است که در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی مطرح می باشد.

 

شورای فرهنگی متشکل از:

ریاست دانشکده ، معاونت امور دانشجوئی و فرهنگینمایندگان تشکل ها - معاونت اداری و مالی و یک عضو هیأت علمی می باشد که مسایل فرهنگی دانشجویان را برنامه¬ریزی و سیاستگذاری می‌نماید

 

به طور کلی می‌توان گفت که:

از وظایف این واحد، پشتیبانی دانشجویان در امور رفاهی، فرهنگی، اجتماعی‌ و کشف استعدادهای دانشجویان مستعد به‌منظور فراگیری هرچه بهتر دروس و علوم مرتبط با رشته آنها می‌باشد.
ایجاد واحدهای خوابگاهی، امورتغذیه، بوفه، امور وام، بیمه و ارائه خدمات به دانشجویان مزدوج و نیز امور مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر و ارائه مشاوره به مراجعین دانشجو به منظور حمایت و پشتیبانی دانشجویان در دانشگاه‌ها، بوده‌‌است
.

فعالیت‌های ورزشی

واحد تربیت بدنی مؤسسه در راستای اثرگذاری بر امور فرهنگی دانشکده، با برگزاری مسابقات، جشنواره‎های ورزشی، برگزاری کلاس‎های آموزشی در صورت وجود امکانات مورد نیاز برای دانشجویان و کارمندان به فعالیت می‎پردازد.