خیرین موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

 

 

 

خیر نیکوکار مرحوم دکتر حسین کشی افشار

مورد وقف: اهداء تلسکوپ خورشیدی به موسسه ژئوفیزیک و هزینه ساخت برج تلسکوپ

 

 

خیر نیکوکار مرحوم محمد نمازی

مورد وقف: اختصاص 3146 متر مربع از اراضی موقوفه بیمارستان نمازی شیراز به موسسه ژئوفیزیک به منظور ایجاد رصدخانه شیراز، جهت مطالعه قمرهای مصنوعی که بعدا این رصدخانه به شبکه لرزه‌نگاری شیراز تغییر یافت.

 

خیر نیکوکار مرحوم حاج عباس کشکوئی

مورد وقف: اختصاص 724 متر مربع زمین به موسسه ژئوفیزیک به منظور احداث شبکه لرزه‌نگاری جهرم