معاونت اداری و مالی

 

معاونت اداری و مالی مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی دانشگاه، قرار‌دادهای امور ساختمانی و تاسیساتی - خدماتی، پیش‌بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز است. همچنین این معاونت در زمینه برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی فعالیت می‌کند تا راه برای تحقق اهداف آموزش عالی هموار گردد.

 

وظایف و اختیارات معاونت اداری و مالی:

  • برنامه‌ریزی، اداره و هدایت امور اداری و مالی، تهیه و اجرای عملیات عمرانی در چهار‌چوب طرح جامع برای تامین و نگهداری فضای کالبدی متناسب با برنامه توسعه آموزش‌ عالی.
  • پیشنهاد بودجه عمرانی و نظارت بر اجرای کلیه مقررات استخدامی، مالی، معاملاتی و عمرانی.
  • انجام امور مالی موسسه و نظارت بر رعایت مقررات مالی.
  • اداره امور استخدامی بر طبق مقررات آئین‌نامه‌های موجود.
  • تهیه و اجرای طرح‌های رفاهی اعضای هیات‌علمی و کارکنان با توجه به امکانات اجرایی دانشگاه.
  • تهیه و تدارک تمامی نیازمندی‌ها طبق مقررات.
  • انجام کلیه‌ی امور حقوقی دانشگاه و استفاده از نظرات متخصصین در موارد لزوم.
  • حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحد‌های تابعه.
  • ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های واحد تابعه.

 

معاونت اداری و مالی شامل واحد‌های تابعه زیر می‌باشد:

- امور مالی و حسابداری

- امور اداری و پشتیبانی

- دبیرخانه

 

معاون اداری و مالی: دکتر حسین هاشمی شاهدانی

مسئول دفتر: آقای مظاهری (شماره تماس: 9-61118322)