اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 61 نتیجه
از 2
 
وحید ابراهیم زاده اردستانی

وحید ابراهیم زاده اردستانی 

استاد
شماره تماس: 02161118232
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرهنگ احمدی گیوی

فرهنگ احمدی گیوی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پرویز ایران نژاد

پرویز ایران نژاد (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهروز اسکوئی

بهروز اسکوئی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد اشتری جعفری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیده امینی

حمیده امینی 

استادیار
شماره تماس: 02161118266
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نوید امینی

نوید امینی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اسماعیل بایرام نژاد

اسماعیل بایرام نژاد 

استادیار
شماره تماس: 02161118230
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید باقری

مجید باقری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سحر برزگر

سحر برزگر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فریدون برنجی (مرحوم)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اصغر بهلولی

اصغر بهلولی 

استادیار
شماره تماس: 02161118430
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهرداد پاکزاد

مهرداد پاکزاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید محمد تقوی

سید محمد تقوی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرحناز تقوی

فرحناز تقوی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیده سمانه ثابت قدم

سیده سمانه ثابت قدم 

دانشیار
شماره تماس: 02161118570
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالرحیم جواهریان

عبدالرحیم جواهریان (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا حاتمی

محمدرضا حاتمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فریده حبیبی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بنفشه حبیبیان دهکردی

بنفشه حبیبیان دهکردی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سهراب حجام

سهراب حجام (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ناصر حسین زاده گویا (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدکاظم حفیظی

محمدکاظم حفیظی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدعباس حق شناس

سیدعباس حق شناس 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدعلی ریاحی

محمدعلی ریاحی 

استاد
شماره تماس: 61118219
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

احمد رایین (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حبیب رحیمی

حبیب رحیمی 

استاد
شماره تماس: 02161118240
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امین رشیدی

امین رشیدی 

استادیار
شماره تماس: 02161118375
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی رضاپور

مهدی رضاپور 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا سیاه کوهی

حمیدرضا سیاه کوهی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد سدیدخوی

احمد سدیدخوی 

استادیار
شماره تماس: 02161118247
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهام شعبانی

الهام شعبانی 

دانشیار
شماره تماس: 02161118220
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ظاهرحسین شمالی

ظاهرحسین شمالی 

دانشیار
شماره تماس: 61118244
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدعلیرضا صادقی حسینی

سیدعلیرضا صادقی حسینی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سمیه صبری

سمیه صبری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباسعلی علی اکبری بیدختی

عباسعلی علی اکبری بیدختی 

استاد
شماره تماس: 61118284
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امید علیزاده

امید علیزاده 

دانشیار
شماره تماس: 02161118479
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی غلامی

علی غلامی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرتضی فتاحی

مرتضی فتاحی 

دانشیار
شماره تماس: 02161118253
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی فلاح صفری

مهدی فلاح صفری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سرمد قادر

سرمد قادر 

استاد
شماره تماس: 61118373
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم قرایلو

مریم قرایلو 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا قیطانچی

محمدرضا قیطانچی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا قناتی

رضا قناتی 

استادیار
شماره تماس: 02161118573
اتاق: 217A
پست الکترونیکی: 
جواد کاظمیان

جواد کاظمیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی اکبر کیاماری (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدجواد کلائی

محمدجواد کلائی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

نصرالله کمالیان (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدهانی متولی عنبران

سیدهانی متولی عنبران 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا محب الحجه

علیرضا محب الحجه 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 61 نتیجه
از 2