معرفی اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه‌های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی بر عهده اداره خدمات آموزشی و دانشجویی مؤسسه ژئوفیزیک است که زیر نظر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی فعالیت می‌نماید.

خدمات آموزشی شامل پذیرش و ثبت نام، تنظیم برنامه درسی و امتحانات، برگزاری آزمونهای ورودی مقطع دکتری، بررسی تاییدیه و معافیت تحصیلی و پیگیری سایر مکاتبات، امور فارغ التحصیلی و صدور مدارک و تجهیز کلاسها به امکانات کمک آموزشی و خدمات دانشجویی شامل امور مربوط به خوابگاه و تغذیه، وامها و کمک هزینه‌های تحصیلی، هماهنگی امور ورزشی و فرهنگی دانشجویان می‌باشد.

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

 

معاون تحصیلات تکمیلی

دکتر سید هانی متولی عنبران

61118315

رییس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی

طاهره نایبی

tnaebi@ut.ac.ir

61118267

 

کارشناس بهداشت و تغذیه اداره خدمات آموزشی و دانشجویی

مؤسسه ژئوفیزیک

مجید خمسه

61118487

کارشناس خدمات دانشجویی

(ژئوفیزیک)

ربابه کشتکار

rkeshtkar@ut.ac.ir

61118510