ریاست مؤسسه

 

 

رییس مؤسسه

دکتر محمدرضا حاتمی

 

تلفن: 61118244

 

مسئول دفتر ریاست

غلامحسین محسنی وطنی

تلفن: 61118366

61118367

فاکس: 88009560