بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های امور دانشجویی

بازه زمانی جهت انجام اصلاحات پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی

ه اطلاع کلیه دانشجویان محترم می‌رساند بازه زمانی جهت انجام اصلاحات پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی ( Ph.D ) پس از برگزاری جلسه دفاعیه و دفاع دانشجو و کسب نمره و امتیاز قبولی (طبق آیین نامه‌های آموزشی مربوط) حداکثر به مدت "سه ماه" تعیین شده است. در صورت افزایش مدت، موضوع با ارائه مستندات لازم به همراه فرم کمیسیون باید به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ارجاع گردد.

مقتضی است دانشجویان محترم در موعد مقرر نسبت به انجام اصلاحات اقدام نمایند، در غیراینصورت، برای ایشان حکم محروم از تحصیل از سوی دانشگاه صادر می‌گردد.

 

عطف به نامه شماره ۹۹۱۳۸ مورخ ۰۶/‏۰۵/‏۱۴۰۰‬ مدیر کل محترم خدمات آموزشی دانشگاه، در خصوص سیستمی شدن فرایند پرداخت جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگی و انصرافی بر اساس جدول هزینه‌های خدمات آموزشی پیوست، به اطلاع می‌رساند، کلیه دانشجویانی که در نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و بعد از آن دانش آموخته می‌شوند و یا درخواست انصراف از تحصیل در سامانه ثبت می‌نمایند، در صورت تأخیر در انجام فرایند تسویه حساب دانش آموختگی و انجام فرایند تسویه حساب انصرافی، مشمول پرداخت جریمه می‌شوند. دانشجو بعد از دفاع از پایان‌نامه / ‏رساله، ۱۸۰‬ روز فرصت دارد تا نسبت به تسویه حساب فرایند فارغ‌التحصیلی یا انصرافی اقدام نماید، سامانه جامع آموزش به صورت خودکار پس از درج تاریخ دفاع، به صورت روزشمار بازه ۱۸۰ روز را محاسبه می‌نماید. به محض پایان ۱۸۰ روز از تاریخ دفاع، جریمه دیرکرد را منظور می‌نماید و دانشجو ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد به ترتیب برای یک نیم سال تأخیر، مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال و دو نیم سال تأخیر ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهند شد. لذا دانشجویان محترم، باید فرایند تسویه حساب خود را به موقع انجام دهند در غیراینصورت، در صورت تأخیر در ارسال درخواست تسویه حساب در روزهای پایانی بازه زمانی اعلام شده، جریمه دیرکرد باید به صورت سیستمی پرداخت شود.

 

 

تعهد محضری برای دانشجویانی که قصد اعزام با هزینه شخصی و نامه حمایت دانشگاه را دارند

پیرو نامه مورخ ۲۰/‏۰۴/‏۱۴۰۱‬ مدیرکل محترم اعضای هیأت علمی و دانشجویان بین الملل معاونت بین الملل دانشگاه بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می‌رساند نظر به اینکه تعدادی از دانشجویان قصد اعزام به فرصت مطالعاتی با هزینه شخصی را دارند ولی متقاضی دریافت نامه حمایت دانشگاه جهت اخذ روادید می باشند، بر همین اساس لازم است دانشجویان فوق همانند آن دسته از دانشجویانی که حمایت می شوند سند تعهد محضری ارائه نمایند. شایان ذکر است بدون ارائه تعهد، نامه حمایت به دانشجویان با هزینه شخصی داده نمی‌شود.

 

 

جدول تعرفه‌های آموزشی

 

معاونت آموزشی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران