بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های امور دانشجویی

عطف به نامه شماره ۹۹۱۳۸ مورخ ۰۶/‏۰۵/‏۱۴۰۰‬ مدیر کل محترم خدمات آموزشی دانشگاه، در خصوص سیستمی شدن فرایند پرداخت جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگی و انصرافی بر اساس جدول هزینه‌های خدمات آموزشی پیوست، به اطلاع می‌رساند، کلیه دانشجویانی که در نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و بعد از آن دانش آموخته می‌شوند و یا درخواست انصراف از تحصیل در سامانه ثبت می‌نمایند، در صورت تأخیر در انجام فرایند تسویه حساب دانش آموختگی و انجام فرایند تسویه حساب انصرافی، مشمول پرداخت جریمه می‌شوند. دانشجو بعد از دفاع از پایان‌نامه / ‏رساله، ۱۸۰‬ روز فرصت دارد تا نسبت به تسویه حساب فرایند فارغ‌التحصیلی یا انصرافی اقدام نماید، سامانه جامع آموزش به صورت خودکار پس از درج تاریخ دفاع، به صورت روزشمار بازه ۱۸۰ روز را محاسبه می‌نماید. به محض پایان ۱۸۰ روز از تاریخ دفاع، جریمه دیرکرد را منظور می‌نماید و دانشجو ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد به ترتیب برای یک نیم سال تأخیر، مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال و دو نیم سال تأخیر ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهند شد. لذا دانشجویان محترم، باید فرایند تسویه حساب خود را به موقع انجام دهند در غیراینصورت، در صورت تأخیر در ارسال درخواست تسویه حساب در روزهای پایانی بازه زمانی اعلام شده، جریمه دیرکرد باید به صورت سیستمی پرداخت شود.

 

جدول تعرفه‌های آموزشی

 

معاونت آموزشی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران