امور اداری و پشتیبانی

 

امور اداری و پشتیبانی انجام امور کارکنان، پذیرش نیروی انسانی مورد نیاز و ارائه خدمات رفاهی به کارکنان در حوزه فعالیت مدیریت کارگزینی و رفاه قرار می‌گیرد که می‌تواند نقش موثری در کارآیی و انگیزه کارکنان نسبت به انجام کار مطلوب داشته باشد.

وظایف و اختیارات:

 • اعمال و اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های استخدامی کارکنان و اعضای هیات‌علمی.
 • بررسی آئین‌نامه‌ها و مقررات استخدامی.
 • تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان موسسه و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مصوب.
 • نگهداری پرونده‌های کار‌گزینی.
 • جمع‌آوری اطلاعات فردی کارکنان و تهیه آمار کارکنان.
 • ارائه هر گونه نظر اصلاحی در زمینه امور کارگزینی و رفاهی کارکنان به مقامات ذیربط.
 • پیش‌بینی، تهیه و توزیع مایحتاج واحدهای مختلف، طبق برنامه تعیین شده و مقررات.
 • برنامه‌ریزی در جهت نگهبانی از ساختمان‌ها و تاسیسات و محوطه‌های دانشگاه و واحدهای مربوط به موسسه.
 • سرپرستی خدمتگزاران و تعیین محل خدمت آن‌ها.
 • تعیین و تفسیر خط‌مشی تعیین شده در زمینه‌های تدارکاتی.
 • انجام امور مربوط به فضای سبز.

درکل، امور اداری و پشتیبانی مسئولیت نظارت بر اجرای کلیه امور دبیرخانه، تدارکات و خدمات را بر عهده دارد که یکی از واحدهای زیرمجموعه را می توان دبیرخانه را نام برد.

 

      - دبیرخانه:

دبیرخانه، اداره‌ی امور دفتری مؤسسه را بر‌اساس روش‌های تدوین شده و معین دانشگاه را عهده‌دار گردیده و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را انجام می‌دهد و مراقبت و نظارت بر حسن جریان گردش نامه‌های وارده و صادره را در داخل و خارج از مؤسسه را تقبل می‌نماید.

وظایف و اختیارات:

 • نظارت بر دریافت و ثبت نامه‌های وارده از بخشهای مختلف موسسه یا دفاتر سازمان مرکزی، موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و یا  ارسال نامه برای آنان.
 • نظارت بر تفکیک و توزیع نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، دستورات کتبی اداری و دعوت‌نامه‌ها اعم از صادره و وارده.
 • انجام امور بایگانی اسناد و بایگانی برای حفظ سوابق و نظارت بر انجام امور نامه‌رسانی.
 • ارسال نامه‌ها، بسته‌های پستی، فکس‌ها و اخذ قبوض مربوط

ریاست

رئیس امور اداری و پشتیبانی

امیر رضائی

تلفن: 61118337

 

همکاران امور اداری و رفاه

مسئولیت
نام شماره تماس دفتر
کمک کارشناس امور اداری

لیدا کریمی

تلفن: 61118322

مسئول سامانه حضور و غیاب مسعود اکبری

تلفن: 61118382

مسئول ثبت نامه‌ها ندا خاکساریان

تلفن: 61118300

مسئول خدمتگزاران

مجید زینلی تلفن: 61118۲۲۷

مسئول نیروی تاسیسات

امیر قهرمانی

تلفن: 6111۸۲۰۴
نامه رسان محمد علی نیروئی

تلفن: 61118342