تازه های ازن و آلودگی هوا

 

راه اندازی ایستگاه سنجش آلودگی هوا در مؤسسه ژئوفیزیک


از اواسط آذر ماه 1394 ایستگاه سنجش آلودگی هوا توسط سازمان محیط زیست در مجاورت ایستگاه هواشناسی  مؤسسه ژئوفیزیک راه اندازی شده است. در این ایستگاه، غلظت ساعتی آلاینده های جوی از جمله CO , NO , NO2 , NOx   و PM2.5 اندازه گیری می شود.