تماس با گروه فیزیک زمین

 

گروه آموزشی فیزیک زمین

مدیر گروه

دکتر وحید ابراهیم‌زاده اردستانی

تلفن: 61118230

کارشناس

محمدعلی نیرویی آغمیونی

تلفن: 61118512

m_niroee@ut.ac.ir