گرایشهای گروه

 

  • پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد هواشناسی
دانش آموختگان دوره های کارشناسی هواشناسی، فیزیک، شیمی، ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی می‌توانند در امتحان ورودی دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته) هواشناسی شرکت کنند. 
امتحان کتبی: 
الف- دروس فیزیک پایه، ریاضی پایه، هواشناسی و زبان انگلیسی از دانش آموختگان رشته‌های هواشناسی و فیزیک با گرایش هواشناسی 
ب- دروس فیزیک پایه، ریاضی پایه، ترمودینامیک پایه و زبان انگلیسی از دانش آموختگان سایر رشته‌های مذکور 
تبصره: دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی مختلف که دوره یکساله هواشناسی رده یک سازمان هواشناسی کشور را با موفقیت گذرانده باشند، می‌توانند در آزمون ورودی دوره ارشد هواشناسی این برنامه شرکت نمایند. از این داوطلبان مانند دانش‌آموختگان کارشناسی رشته فیزیک (بند الف) امتحان به عمل خواهد آمد.
 
  • پذیرش دانشجو در دوره دکتری هواشناسی
دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد دارای یکی از مدارک کارشناسی ارشد در هر گرایشی از هواشناسی، معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند در امتحان ورودی دوره دکتری هواشناسی شرکت کنند. 
از داوطلبان در حد دروس الزامی دوره کارشناسی ارشد هواشناسی مصوب دانشگاه تهران شامل دینامیک جو، فیزیک جو، هواشناسی همدیدی، مدلسازی عددی جو و اقیانوس و اقلیم‌شناسی، آزمون کتبی به عمل خواهد آمد. 
تبصره: دانش‌آموختگان رشته‌های کارشناسی ارشد ریاضی، فیزیک و مهندسی کامپیوتر(نرم‌افزار) که دارای سوابق علمی و پژوهشی در زمینه هواشناسی می‌باشند و نتیجه پژوهش‌های آنان به صورت حداقل یک مقاله علمی در مجلات علمی-پژوهشی مربوط چاپ شده باشد نیز می‌توانند در آزمون ورودی این دوره شرکت نمایند.
 

 

  • رشته کارشناسی ارشد علوم فضایی

مأموریت علوم فضایی ارائه تحقیقات، آموزش و توسعه مقدماتی آموزشی در زمینه‌های علوم و مهندسی فضایی با استفاده از رویکردی جامع از مدل‌سازی نظری، تکنیک‌های شبیه‌سازی پیشرفته، طراحی سیستم و ابزار فضایی، و جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر داده‌های تجربی است. برنامه علوم فضایی شامل تمام رشته‌های علمی است که شامل اکتشافات فضایی، پدیده‌های طبیعی و مصنوعی در فضا می‌شود. یک جز کلیدی برای ما اقلیم فضا است که مجموعه‌ای از فرآیندهای فیزیکی است که از خورشید شروع می‌شود (مانند شعله‌های خورشیدی و پرتاب جرم تاجی) که اثراتی را در محیط ژئوفضا ایجاد می‌کند (مانند شفق قطبی، تشعشعات افزایش یافته و میدان‌های الکتریکی) که در نهایت بر فعالیت‌های انسان در زمین و در فضا (به عنوان مثال ناهنجاری‌های ناوبری و ارتباطات، اختلال در شبکه برق، آسیب فضاپیما و غیره) تأثیر می‌گذارد. علوم فضایی شامل توسعه و کاربرد فناوری‌هایی است که از اکتشاف و استفاده از فضا پشتیبانی می‌کند. این شامل طراحی مأموریت فضایی، سنجش از راه دور و درجا، ساختارها و زیرسیستم‌های فضاپیما، ایستگاه‌های زمینی، راه‌حل‌های مداری، هدایت و ناوبری است. علم و مهندسی فضا زمینه‌های هم افزایی و حمایت‌کننده متقابل هستند. این علم از طریق توسعه فناوری و کاربرد به دست می‌آید. بنابراین، علوم فضایی به عنوان یک مدرک تحصیلات تکمیلی، دانشجویان را قادر می‌سازد تا دانش مورد نیاز را برای درک محیط و آب و هوای فضا و توسعه ابزارها و فن‌آوری‌های پیشرفته برای مطالعه این منطقه، اکتشافات فضایی و سایر صنایع مرتبط، توسعه دهند. با پشتوانه این تجربیات با برنامه درسی قوی در علوم و فناوری فضایی در مقطع کارشناسی ارشد، دانشجویان برای مشاغل در صنعت فضایی، آزمایشگاه‌های دولتی و مؤسسات دانشگاهی و دانش بنیان آماده می‌گردند.‌‌‌‌‌‌‌