اطلاعیه مربوط به "علاقمندان به عضویت در تشکل های دانشجویی "

اطلاعیه مربوط به "علاقمندان به عضویت در تشکل های دانشجویی ""بدینوسیله از دانشجویان محترم مؤسسه دعوت می‌شود در صورت علاقمندی به عضویت در تشکل‌های دانشجویی به حوزه معاونت فرهنگی مؤسسه مراجعه نمایند. "