اعضای هیات علمی

محمدرضا قیطانچی

محمدرضا قیطانچی

محمدرضا قیطانچی (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیرعلی حامد بررسی تحلیل خطر زلزله بر روی سدهای لارف لتیان و کرج با تاکید بر اثرات ساختگاهی کارشناسی ارشد
کورش امامی توموگرافی سه بعدی پوسته در منطقه های اصفهان و شهرکرد با استفاده از زمین لرزه های محلی کارشناسی ارشد
عطیه اسحاقی مطالعه جنبش شدید زمین‌لرزه و سامانه هشدار سریع برای ناحیه تنگه هرمز کارشناسی ارشد
فرهاد مرادیانی خسرواباد تخمین مدل یرعتی پوسته در منطقه شمال غربی زاگرس به روش توموگرافی لرزه ای زمان سیر یک بعدی و چند بعدی کارشناسی ارشد
زینب گلشادی قلعه شاهی براورد پارامترهای چشمه زمین لرزه و نحوه گسختگی زمین لرزه 27.8.2010 ترود استان سمنان با بزرگای 5.7 کارشناسی ارشد
رضا منصوری کارشناسی ارشد
امجد مردوخی تودار بکارگیری فیلتر پلاریته به منظور تعیین خودکار فاز S با استفاده از تبدیل موجک وتحلیل فرکانسی-زمانی کارشناسی ارشد
امین رشیدی تعیین مکان مجدد زمین لرزه های منطقه قوچان با استفاده از روش نسبی اختلاف زمانی دوگانه کارشناسی ارشد
امیرمحمود سالاری بررسی زلزله خیزی ناحیه مکران از طریق مدلسازی زمینلرزه ها با استفاده از وارون سازی امواج درونی کارشناسی ارشد
صدیقه سیفی لاله مطالعه مکانیسم زمین لرزه وان ترکیه با استفاده از داده های دورلرزه و شتاب نگاری کارشناسی ارشد
حامد زمانیان توموگرافی سه بعدی پوسته در منطقه ایران مرکزی با استفاده از زمین لرزه های محلی کارشناسی ارشد
جواد اسدی فلاح بررسی جنبش نیرومند زمین در گستره شهر شیراز کارشناسی ارشد
اسماعیل بایرام نژاد تعیین ساختار سرعتی پوسته در شمال‌غرب ایران با استفاده از وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های زمینلرزه‌های محلی دکتری دانلود 1386/12/25
امیرحسین جفاری مطالعه لرزه خیزی و لرزه زمینساخت البرز کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمدرضا حاتمی تعیین سازوکار زمین لرزه های محلی با روش مدل سازی امواج درونP وS دکتری دانلود 1386/10/25
پرهام دهقانی Rupture Process modelling of 2013 April Khaki seismic sequence کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
حامد زمانیان تعیین مدل پوسته سه بعدی برای مرکز ایران با استفاده از زلزله های محلی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
الهام شعبانی برآورد خطر و پهنه بندی زمینلرزه ای گستره کرمانشاه -سنندج (34-36N و 46-48E) به روش احتمالاتی کارشناسی ارشد دانلود 1383
نعیمه السادات مقدسی تلفیق توموگرافی بازتابی- عبوری و مقایسه آن با توموگرافی بازتابی و عبوری در منطقه لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
سعید ناصریه تحلیل گسیختگی زمین لرزه 20 اردیبهشت 1376 زیرکوه (7/2= M) کارشناسی ارشد دانلود 1381
مجید نعمتی بررسی خردلرزه‌خیزی البرز خاوری کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/10
مجید نعمتی بررسی خردلرزه‌خیزی البرز خاوری کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/10
مجیدرضا آزادفر تحلیل زمین‌لرزه 21 اردیبهشت 1392 گوهران و پس‌لرزه‌‌های آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/20
عزیزالله آزادمنش تحلیل زمین لرزه 5 دی 1382 بم کارشناسی ارشد دانلود 1386
عطیه اسحاقی مطالعه جنبش شدید زمین‌ و سامانه هشدار سریع برای ناحیه تنگه هرمز کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
جواد اسدی فلاح بررسی جنبش نیرومند زمین در گستره شهر شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
معصومه اسکندری بررسی دینامیک گسیختگی در زمین‌لرزه‌های اینترسونیک و سوپرسونیک دکتری دانلود 1392/06/30
بهزاد اعلایی تحلیل دگرشکلی قاره ای پراکنده در جنوب غرب ایران ( رشته رانده چین خورده زاگرس) با استفاده از داده های زمین لرزه ها کارشناسی ارشد دانلود 1377
میترا ال یارخانی تعیین ضریب Q برای مناطق اطراف تهران کارشناسی ارشد دانلود 1376
کورش امامی توموگرافی سه بعدی پوسته در منطقه های اصفهان و شهرکرد با استفاده از زمین لرزه های محلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مریم بزرگی تحلیل زمین لرزه اول تیرماه 1381 آوج - چنگوره کارشناسی ارشد دانلود 1382
غلامحسین بهمن پور خالصی مطالعه سرعت Pn در فلات ایران با روش یک ایستگاه و دو ایستگاه کارشناسی ارشد دانلود 1374
بهروز پناهی آذر لرزه خیـزی و تخمیـن خطر برای منطقـه رامسر کارشناسی ارشد دانلود 1383
مصطفی جوان مهری بررسی دو بعدی ساختار سرعتی پوسته در زیر شبکه لرزه‎نگاری قوچان با استفاده از برگردان زمان سیرامواج زمین‎لرزه های محلی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/14
امیر علی حامد بررسی تحلیل خطر زلزله بر سدهای لار، لتیان و امیرکبیربا تاکید بر اثرات ساختگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/19
رامک حیدری کاربرد رادار در پیش نشانگری زلزله با استفاده از تکنیک اینتر فرومتر و استفاده از روش در تحلیل زلزله بم کارشناسی ارشد دانلود 1385
زهرا حسینی خصوصیات چشمه دو زمینلرزه بزرگ در زاگرس کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد احسان حکمتیان تخمین مکان به زمان و بزرگی زلزله به کمک روش اجزاء محدود در مقطع کازرون - بوشهر ( زاگرس) کارشناسی ارشد دانلود 1374
محسن رحمانی تعیین عمق موهو به روش تابع انتقال گیرنده موج P در منطقه گذار زاگرس- مکران با استفاده از داده¬های دور¬لرز ثبت شده در ایستگاه¬های شبکه لرزه¬نگاری میناب کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/13
شهناز رحمانیان خرد لرزه خیزی گستره تهران با استفاده از داده های شبکه ایلپا و تهران کارشناسی ارشد دانلود 1382
رضا رحیمی جعفری لرزه خیزی و تخمین خطر برای استان گلستان کارشناسی ارشد دانلود 1383
امین رشیدی تعیین مکان مجدد زمین‌لرزه های منطقه قوچان با استفاده از روش نسبی اختلاف‌زمانی دوگانه کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
رحمت الله روح الهی بررسی لرزه خیزی و لرزه زمینساخت منطقه خزر جنوبی کارشناسی ارشد 1375
محمد رئیسی بررسی زلزله 20 اردیبهشت 1376 زیر کوه (قائن - بیرجند)، شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1377
حمید زندی فر « مطالعه ساختمان سرعتی پوسته به روش توموگرافی زلزله های محلی و کاربرد آن در منطقه شمال غرب ایران با استفاده از داده های شبکه محلی آذربایجان» کارشناسی ارشد دانلود 1377
امیرمحمود سالاری بررسی زلزله‌خیزی ناحیة مکران از طریق مدلسازی زمینلرزه‌ها با استفاده از وارون‌سازی امواج درونی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/28
احمد سدید خویی ناهمسانگردی پوسته و جبه بالایی گستره البرز مرکزی دکتری دانلود 1385
حمید سیدین بررسی عوامل موثر در ایجاد لرزه نگاشت های موج ریلی حاصل از انفجارات کارشناسی ارشد دانلود 1383
صدیقه سیفی لاله بررسی مکانیسم زمین لرزه وان (ترکیه) با استفاده از داده های دور لرز و شتابنگاری کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/18
جلال الدین شیبانی بررسی منطقه زلزله زده هائیتی با تاکیدی بر زمین لرزه 12 ژانویه 2010 کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/19
حسن شریبانی بررسی لرزه خیزی منطقه شمالغرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1377
کوروش شریف کمی کردن شدت زمینلرزه بر اساس روشهای فیزیکی کارشناسی ارشد دانلود 1378
داریوش شفیعی بررسی زمینلرزه دهم اسفند 1375 اردبیل و پسلرزه های آن کارشناسی ارشد 1376
محمد حسن شکفته تعیین پارامترهای چشمة لرزه ای به روش طیفی کارشناسی ارشد 1375
شادی طباطبایی میر تعیین مکان مجدد زمین لرزه ها و تعیین ساختار پوسته و گوشته فوقانی برای فلات ایران دکتری دانلود 1386/10/16
زویا ظریفی بررسی ناهمسانگردی در قسمت بالایی پوسته با مطالعه جدایش امواج برشی در منطقه قائن - بیرجند کارشناسی ارشد دانلود 1378
مهسا عبداعتدال تعیین مدل سرعتی پوسته در استان خراسان با استفاده از زمین لرزه های محلی کارشناسی ارشد دانلود 1386
علی فاتحی بررسی زمینلرزه های 16 بهمن 1375 بجنورد و پسلرزه های آن کارشناسی ارشد دانلود 1376
امیرمنصور فرهبد مطالعه لرزه خیزی منطقه فیروزآباد فارس کارشناسی ارشد 1375
مرتضی قنبری جلودار بررسی لرزه خیزی ناحیه کرمان با تاکید بر زلزله سال 1998 گلباف کارشناسی ارشد دانلود 1381
احسان کرکوتی طراحی یک شبکه لرزه‌نگاری بهینه برای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
زینب گلشادی برآورد پارامترهای چشمه زمینلرزه و نحوه گسیختگی زمینلرزه 27/8/2010 (5/6/1389) ترود استان سمنان با بزرگای 5/9 کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/03
فرهاد مرادیانی خسروآباد تخمین مدل سرعتی پوسته در منطقه شمال غربی زاگرس به روش توموگرافی لرزه¬ای زمان سیر یک بعدی و چند بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
امجد مردوخی به کارگیری فیلتر پلاریته به منظور تعیین خودکار فاز S با استفاده از تبدیل موجک در حوضه زمان فرکانس کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
باقر معدولیت زلزله خیزی داراب فارس و مطالعه زلزله 15 آبانماه سال 1369 دهستان فورک و تحلیل پسلرزه های آن کارشناسی ارشد دانلود 1373
نگین معینی شبیه سازی جنبش نیرومند زمین و مشخصات گسیختگی زمین لرزه 27/01/2011 ریگان به روش تابع تجربی گرین کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
رضا منصوری رویکردی به پردازش داده‌های حاصل از زمین‌لرزه‌های بزرگ با استفاده از روش بازگشت زمان در فرکانس‌های بسیار پایین دکتری دانلود 1393/11/29
فرزام یمینی فرد تحلیل پسلرزه های زمینی لرزه منجیل - رودبار(31 خرداد 1369) بر اساس داده های رقمی ایلپا کارشناسی ارشد دانلود 1375
یوسف مهربان توموگرافی سه بعدی پوسته در منطقه کپه داغ با استفاده از زمین لرزه های محلی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
محمود مویذنی تعیین سرعت امواج P وS در ایران مرکزی با استفاده از داده های شبکه تله متری یزد کارشناسی ارشد دانلود 1379
سیما موسوی شبیه سازی جنبش نیرومند زمین بر اساس روش کاتوره ای گسل محدود برای زمین¬لرزه 11 فروردین 1385 سیلاخور کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/16
آزاده نادری نژاد فرد تعیین مدل سرعتی پوسته در البرز مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1383
علی اکبر نبی زاده بررسی لرزه خیزی منطقه ایذه با استفاده از داده های شبکه لرزه نگاری کارون 3 کارشناسی ارشد دانلود 1383
حسن نظام الاسلامی تعیین فاکتور کیفیت برای پیرامون تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1382
نازی نوروزی مطالعه و تحلیل خطر زمین لرزه ای برای شبکه خطوط لوله نفت و گاز در محدوده تهران بزرگ (استان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/10
نیما نوشیری تعیین اثرات چشمه زمین¬لرزه، مسیر انتشار و ساختگاه با استفاده از وارون¬سازی همزمان داده¬های شتاب¬نگاری در منطقه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29