امور دانشجویی

 

امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده به فعالیت ­های زیر می‎پردازد:

  1. دانشجویی(مسائل رفاهی و فرهنگی دانشجویان از قبیل وام‎های تحصیلی، مسکن، بیمه، وام ضروری، ودیعه مسکن، تسویه حساب دانشجویی، وام شهریه، حج عمره، کار دانشجویی، دانشجویان نمونه)
  2. تربیت بدنی
  3. تسهیلات خوابگاهی و غذاخوری
  4.  وسایل کمک آموزشی و فرهنگی در زمینه تشکیل اردوها، بازدیدها، هماهنگی و ایجاد شرایط مناسب جهت برگزاری مراسم مختلف از طریق تشکل‎ها؛ حل مشکلات دانشجویی از‎ طریق تعامل با مرکز مشاوره دانشگاه.
  5. دانشجویان جهت آشنایی با انواع بخشنامه‎های صندوق رفاه دانشجویی در خصوص موارد ذکرشده می‎توانند به آدرس http://www.swf.ir مراجعه نمایند.