عمده وظایف حوزه پژوهشی مؤسسه عمده وظایف حوزه پژوهشی مؤسسه

 

معرفی حوزه­ ی پژوهش و فناوری موسسه ژئوفیزیک:

این حوزه جهت مهیا شدن زیرساخت‌های پژوهش و فناوری در تمامی بخش­‌ها از جمله پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و رفع موانع در این راستا، تلاش می‌نماید.

پیگیری تأمین بودجه برای انجام تحقیقات پژوهشی، تأمین منابع علمی در صورت نیاز و فراهم نمودن امکانات و تجهیزات پیشرفته و تخصصی و ارتقاء آنها از دیگر وظایف این حوزه می‌باشد.

نظارت بر اجرای آئین ­نامه‌­ها و دستورالعمل‌های پژوهشی دانشگاه در کلیه امور پژوهشی نیز از این مهم می‌باشد.

به صورت کلی می‌توان اهداف اصلی دفتر معاونت پژوهشی بررسی، ارزیابی و تصمیم‌گیری در خصوص کلیه فعالیت‌های پژوهشی درون موسسه ژئوفیزیک و همچنین امور ملی و بین‌المللی را بر شمرد.