دفتر ارتباط با صنعت

 

دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهشی مؤسسه در سال 1394 با هدف تقویت زمینه­‌های پژوهشی مؤسسه در جهت اعتلای علمی پژوهشی مؤسسه ایجاد گردید. از مسئولیت‌های این دفتر به طور خلاصه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • پیگیری مکاتبات و مبادلات صورت گرفته با شهرداری­‌ها، مراکز پژوهشی و صنعتی، صاحبان صنایع کوچک و بزرگ اعم از معادن، کارخانجات و سایر مراکز مطالعاتی جهت آشنا نمودن آنها با توانایی‌های علمی مؤسسه ژئوفیزیک.
  • پیگیری و جستجو در جهت پروژه­ یابی و انجام مراحل مربوط به شرکت بخش­‌های پژوهشی مؤسسه در مناقصات مربوط به زمینه فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه ژئوفیزیک.
  • شرکت در همایش­‌ها و نمایشگاه­‌های علمی برای فراهم نمودن زمینه همکاری با صنایع و دستگاه‌های ذیربط جهت واگذاری پروژه­‌های کاربردی.
  • پیگیری سایر موارد مربوط به معاونت پژوهشی مؤسسه ژئوفیزیک.

 کارشناس دفتر ارتباط با صنعت:       ---

               شماره تماس تلفنی:      61118502