مرکز تقویم

 

بر اساس مصوبة هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ 22 تیر 1379 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران موظف است تا پایان تیر ماه هر سال نسبت به استخراج و تنظیم تقویم کشور برای سال بعد اقدام نماید.

در تهیه تقویم کشور بر اساس اعلام شورای فرهنگ عمومی مناسبتهای ایرانی بر مبنای تقویم ایران و مناسبتهای خارجی بر مبنای تقویم‌های معتبر خارجی تعیین و تنظیم می‌شود.

این مصوبه به امضای آقای دکتر حسن حبیبی، معاون اول محترم رئیس جمهور، با شمارة 17603/ت 22237 ه مورخ 3 مرداد 1379 به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شده است.

بر اساس مصوبه مذکور، جهت بهره‌گیری از کلیه ظرفیتهای موجود در استخراج و تنظیم تقویم کشور و انجام پژوهش در زمینه‌های تقویم و اوقات شرعی، مؤسسة ژئوفیزیک طی نامة شمارة 2298/93 مورخ 13 مرداد 1381 به معاون پژوهشی دانشگاه تهران پیشنهاد داد تا استخراج تقویم رسمی کشور شورایی صورت گیرد. معاون پژوهشی دانشگاه تهران در تاریخ 17 مرداد 1381 با پیشنهاد تشکیل مرکز تقویم دانشگاه تهران و معرفی اعضای شورای مرکز تقویم موافقت کرد.

با حکم ریاست محترم دانشگاه تهران برای مدت 3 سال از تاریخ 20 شهریور 1381 آقایان دکتر محمد تقی عدالتی، سید مصطفی میرسلیم، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین علیرضا موحدنژاد، محمد باقری، حمیدرضا گیاهی یزدی، فرید قاسملو و محمد سمیعی به عنوان اعضای شورای مرکز تقویم دانشگاه تهران منصوب شدند. همچنین آقای دکتر محمد تقی عدالتی از تاریخ 22 آبان 1381 با حکم ریاست محترم دانشگاه تهران به عنوان اولین رئیس مرکز تقویم دانشگاه تهران منصوب شدند. در پی استعفای آقای محمد باقری از عضویت در شورای مرکز تقویم از تاریخ 8 مهر 1382 آقای دکتر رضا عبداللهی با حکم ریاست محترم دانشگاه تهران به عنوان عضو جدید شورا منصوب شدند.

در سال 1381 اعضای شورای مرکز تقویم فعالیت خود را با استخراج و تنظیم تقویم سال 1382 هجری شمسی و تهیه و تدوین اساسنامه مرکز تقویم آغاز نمودند. پس از این، اساسنامه تهیه شده در تاریخ 19 اسفند 1381 به تصویب هیأت رئیسه محترم دانشگاه تهران رسید.

مطابق اساسنامه مرکز تقویم، اعضای شورای مرکز عبارت‌اند از:

  • معاون پژوهشی دانشگاه تهران (رئیس شورا)
  • رئیس موسسه ژئوفیزیک (نایب رئیس شورا)
  • هفت نفر از تقویم‌شناسان و خبرگان موضوع تقویم نویسی

هم‌چنین مطابق این اساسنامه، شورای مرکز موظف است قبل از پایان خرداد هر سال، کار استخراج و تنظیم تقویم سال بعد را انجام دهد. تقویم استخراجی و اوقات شرعی هنگامی مصوب تلقی می‌گردد که به تصویب دست کم 5 نفر از متخصصان تقویم عضو شورا برسد.

به منظور تدقیق تقویم قمری، در تاریخ 26 مهر 1383 اعضای شورای مرکز تقویم و اعضای دفتر ستاد استهلال مقام معظم رهبری این توفیق را حاصل نمودند که به مدت 90 دقیقه به حضور معظّم‌له برسند و سؤالاتی را دربارة رؤیت هلال با چشم مسلح و مباحث فقهی و رؤیت هلال ماه مطرح کنند. هم‌چنین در اردیبهشت 1383 این شورا در خصوص اعتبار فقهی توسعه رؤیت هلال، حد توان دوربین در اعتبار شرعی رؤیت با چشم مسلح سؤالاتی را به صورت مکتوب به حضور مقام معظم رهبری ارائه کرد که در خرداد 83 پاسخ آنها دریافت گردید.

شورای مرکز تقویم کتابخانه‌ای تخصصی در زمینة تقویم تأسیس کرده است که در حال حاضر، مجموعة این کتابها به عنوان بخشی از کتابخانة مؤسسة ژئوفیزیک در محل کتابخانه و مرکز اسناد مؤسسه نگهداری می‌شوند.

 

سایت مرکز تقویم