معاونت پژوهشی

 
با توجه به رشد جمعیت و توسعه فیزیکی شهرهای جهان، مخاطرات طبیعی و پدیده های جوی نیز افزایش یافته است. برای رویایی با این پدیده ها لازم است مطالعات علمی گسترده در سطح استانداردهای جهانی صورت پذیرد. در ایران هم مانند همه کشورها مدیریت بحران های ناشی از حوادث طبیعی بسیار مهم بوده و همکاری و هماهنگی های ملی و یکپارچه را می طلبد. لذا علاوه بر دستگاه های ذیربط، سایر ارگان ها از جمله دانشگاه ها نیز در این امر سهم بسزائی دارند. نیاز اولیه مدیریت بحران، شناخت عوامل ایجادکننده آنهاست که مربوط به پدیده های زمین شناختی و یا جوی می باشد.
مؤسسه ژئوفیزیک نیز به عنوان یکی از موسسات تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه، در این خصوص فعالیت می نماید. مطالعه و بررسی ساختار و گسل های زمین، اکتشاف معادن، زمین شناسی مهندسی و باستان شناسی، سدها، پلها، سوله ها، فرودگاه ها، نیروگاه ها، آب های زیرزمینی، سن یابی سنگ ها، پدیده های جوی مانند آلودگی هوا، باروری ابرها، پیش بینی عددی وضع هوا، اقلیم شناسی، توفان ها، بارش های رگبار، پدیده های نجومی، خورشیدگرفتگی، ماه گرفتگی، کسوف، خسوف و ... در قالب پژوهش های بنیادی و کاربردی در موسسه انجام می شود. 
از نتایج دیگر مطالعات فوق، چاپ مقالات علمی پژوهشی از جمله مقالات بین المللی معتبر با ایندکس ISI، ISC و مقالات علمی پژوهشی داخلی و همچنین چاپ مقالات مختلف در مجموعه مقالات کنفرانس های بین المللی و ملی می باشد.
 
معاون پژوهشی مؤسسه: دکتر مهدی رضاپور
رئیس واحد پژوهشی و ارتباط با صنعت / جامعه: سرکار خانم نائبی (شماره تماس: 61118324)