مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله

 

با توجه به تلفات بالای ناشی از زمین‌لرزه در کشور و اهمیت اطلاع رسانی سریع محل رویداد و بزرگای زمین‌لرزه در دقایق اولیه (زمان طلایی امداد رسانی) در کاهش تلفات انسانی، موسسه ژئوفیزیک از سال 1382 با راه اندازی مرکز لرزه‌نگاری کشوری در راستای اطلاع رسانی سریع و دقیق مکان و بزرگی زمین‌لرزه در کشور و بر اساس مصوبه شماره 21914/28851 مورخ 12/9/1382 هیأت محترم وزیران و مصوبه شماره 23157/ت 33302 ک مورخ 18/4/1384 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی، فعالیت های پیوسته ای داشته است.

یکی دیگر از وظایف قانونی محوله به مؤسسه ژئوفیزیک، مدیریت داده‌ها و اطلاعات لرزه‌ای کشور، ایجاد بانک اطلاعاتی زمین‌لرزه‌ها به منظور اهداف پژوهشی و شناخت هر چه بهتر مناطق لرزه‌خیز کشور است. پایش پیوسته تغییرات میدان های پیرامون چشمه های زمین‌لرزه‌ ای در کشور کمک شایانی در رصد تغییرات ناگهانی فعالیت‌های لرزه‌ای دارد. با توجه به اینکه رخداد زمین‌لرزه‌های بزرگ عموما با پیش‌لرزه و یا تغییرات پارامترهای فیزیکی مختلف در منطقه لرزه خیز همراه هستند، در صورت مشاهده تغییرات بحرانی و پیش نشانگرهای هشدار دهنده، اطلاع‌رسانی به سازمانهای ذیربط برای امادگی در مقابل زمین لرزه، می تواند به کاهش و کنترل تلفات انسانی و خسارات اقتصادی بینجامد.

همچنین بر اساس‏ مصوبه تیر ماه 1384 وزرای عضو ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و غیر مترقبه کشور، مرکز مطالعات پیش‌نشانگرهای زلزله در مؤسسه ژئوفیزیک تأسیس شد (شکل 1) تا به عنوان بخشی از سامانه ملی پیش نشانگرهای زمین لرزه فعالیت نماید. این مرکز علاوه بر تهیه و اجرای طرح ملی در این مورد، ایجاد ایستگاه ها و رصدخانه های پایش و پردازش پیش نشانگرها، هماهنگی و ارتباط مناسب مراکز علمی- پژوهشی کشور را برای دستیابی به اهداف والای افزایش آگاهی عمومی و تخصصی، زمینه راه اندازی سامانه های پیش آگاهی و هشدار هوشمند مخاطرات لرزه ای در کشور را فراهم خواهد نمود.

 

 

هشدار سریع زلزله

 

سایت مرکز مطالعات پیش نشانگرها