ریاست مؤسسه

 

 

رئیس مؤسسه

دکتر محمدرضا حاتمی

 

تلفن: 61118244

 

مسئول دفتر ریاست

ابوالحسن قاسمی

تلفن: 61118366

61118367

آدرس ایمیل:ghassemizolayva@ut.ac.ir

       ghasemi.9065@gmail.com

 کانال تلگرام:PRGeophysics@

کانال ایتا:/eitaa.com PRGeophysics

فاکس: 88009560