لیست تلفن‌های دانشکده

تماس با مؤسسه ژئوفیزیک

  • آدرس: تهران - انتهای کارگر شمالی - مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
  • صندوق پستی:  ۶۴۶۶- ۱۴۱۵۵
  • دورنگار: ۸۸۰۰۹۵۶۰
  • پست الکترونیکی: geohome@ut.ac.ir
  • پایگاه اطلاع‏رسانی اینترنتی: http://geophysics.ut.ac.ir

 

نام خانوادگی

نام

تلفن

 

نام خانوادگی

نام

تلفن

نام خانوادگی

واحد

تلفن

الف

*ابراهیم زاده اردستانی

وحید

8232

ش

شرعی پور

زهرا

8283

تلفنخانه موسسه

6 - 88001115

ابره دری

حسین

8250

*شعبانی

الهام

8368

83 77 , 88021072

*احمدی گیوی

فرهنگ

8280

*شمالی

ظاهر حسین

8222

دورنگار های موسسه

ریاست

88009560

*اسکوئی

بهروز

8238

ص

صبا

نازلی

8234

مرکز  لرزه نگاری

88630472

اسکندری

ناهید

۸۵۱۲

 

طاهری پور

لیلا

8487

اشتری جعفری

محمد

8242

ط

طبائی

سید پیام

8348

دفتر گروه

8256

حسابداری

88000222

آقاجانی

مهدی

8388

ع

*عباسی

امین

8339

دفتر ریاست

7-836688635929

اکبری

مسعود

8226- 8382

*علی اکبری بیدختی

عباسعلی

8284

دفتر معاونت پژوهشی

4-8323  - 88027009

الهیان فیروز

مرضیه

8348

*علیزاده چوبری

امید

8479

دفتر اداری و مالی

9,8322  - 88028160

*امینی

نوید

8483

علیزاده کردستانی

نوید

8254

دفتر آموزش

8510

*ایران نژاد

پرویز

8274

غ

*غلامی

علی

8292

دفتر مرکز لرزه نگاری

4- 8362 - 88028161

انوری

شاپور

8360

ف

فارسی

لمیاء

8585

دفتر مرکز تقویم

8396 88630473

ب

*باقری

مجید

 

*فتاحی

مرتضی

8253

دفتر مرکز پیش نشانگرها

8344 - 88630474

باذوق

علیرضا

8380

فتوحی

نازنین

8360 -

8338

حسابداری  8360 - 8361- 8359  - 8338 -  88000222

*بایرام نژاد

اسماعیل

8230

فتحی پور

حامد

8348

پایش مرکز

8348

کتابخانه  8207- 8218 - 8203

بردبار

زری

8344

فروزی

فرهاد

8375

سالن دیتا مرکز

8330

ایستگاه هواشناسی  8281

*بهلولی

اصغر

 

ق

*قادر

سرمد

8373-8498

سالن نقشه مرکز

8332

روابط عمومی 8340

پ

*پاکزاد

مهرداد

8381

*قرایلو

مریم

8501

کارگاه پشتیبانی

8392

امور اداری

8337

پرستش

مهدی

8300

قربانپور

زهره

8218

امین اموال

8263

رایانه دانشجوئی

8226

پلوئی

قدیرالله

8383-8340

قهرمانی

امیر

8204

مراسلات (نیروئی)

8342

سایت دکتری(ب)

8353

      *قناتی رضا

8573

آزمایشگاه زلزله شناسی دستگاهی 8217    

پورمحمد

بهزاد

8371

ک

کریمخانی

قربانعلی

8384

دفتر مجله

8251

سایت دکتری(خ)

8354

ت

*تقوی

فرحناز

8201-8329

*کلائی

محمد جواد

8289-8394

 

 

مهمانسرا

8296

ث

*ثابت قدم

سیده سمانه

8570

کیوانی

ساسان

8348

تاسیسات

8446

نقلیه (فرهمند)

8264

ثقفی

محمد علی

8285

کشتکار

ربابه

8510

زیراکس-بیستونی

8210

ناهارخوری

8526

      *کاظمیان جواد

8575

       

ثنائی کمال

حسین

8214

گ

*گلستانی

یحیی

8341

ابدارخانه 1

8265

انتظامات 1

2- 8260

ج

جبارزاده

ساناز

8330

م

مالکی

فرزانه

8203

ابدارخانه 2

8358

انتظامات 2

1-8320

ح

*حاتمی

محمد رضا

8244

مظاهری

مرتضی

8322-8329

آبدارخانه 3

8488

انتظامات 3

8419

*حبیبی

فریده

8301

*متولی عنبران

هانی

8315

تلفنهای ضروری دانشگاه

حبیبی

حمید

8390

*محب الحجه

علیرضا

8325

*حبیبان دهکردی

بنفشه

8569

محسنی وطنی

غلامحسین

7-8366

روابط بین الملل82098338

دفتر ریاست

2500

حسینی

سیدهادی

8348

محمدی

عبدالرحیم

8263-8252

امور بیمه   66481019   

روابط عمومی

2933

*حفیظی

محمد کاظم

8202

*مرادی

علی

8385-8364

نهاد رهبری

2789

معاونت آموزش

2635

*حق شناس

سید عباس

8318

مرادیان

نصیبه

8251

انتظامات

3334

معاونت دانشجوئی

2836

خ

خاکساریان

ندا

8580

*مزرعه فراهانی

مجید

8286

امور فرهنگی

2280

معاونت پژوهشی

2992

خطیبی

بهاره

8361

ملکپور

آزاده

8348

تربیت بدنی

2612

معاونت طرح و  برنامه

2706

خمسه

مجید

8278

*منتهائی

منصوره

8587

شاهد و ایثارگر

2670

مدیریت نیروی انسانی

2684

د

دزواره

محسن

8333

*میرزائی

نوربخش

8273-8276

هسته گزینش

2402

معاونت اداری و مالی

2663

دهقان

آقای 8344              

ر

*رحیمی

حبیب

8240

*میرزایی

محمد

8457

دفتر حراست

3391

دبیرخانه مرکزی

3232

*رضا پور

مهدی

8228-8327

میزبانی

نگار

8352

دفتر سلف باشگاه

2453

کتابخانه مرکزی

2908

رضائی

رضا

8348

ن

ناصریه

سعید

8303

دفتر پشتیبانی

2440

دفتر امور مالی

2670

رضائی

امیر

8337

نایبی

پری

8323-8324

مرکز انفورماتیک

2447

دفتر تشکیلات

2965

روحی

ایرج

8332

نایبی

ریحانه

8364-8363

اتوماسیون

2929

دفتر امور حقوقی

2565

رهبر فرازی

بابک

8386

نایبی

طاهره

8267

آموزش الکترونیکی

3651

امور رفاهی

9- 3001

*ریاحی

محمد علی

8219

*نبی بیدهندی

مجید

8224-8366

خدمات شهری

 

 

8338

نیری

علی اکبر

8395

آژانس خانواده

8053007 8- 88050457- 88030081

ز

زینلی

مجید

8227

و

*واشقانی فراهانی

جمیله

8588

آژانس والفجر

88612424- 88050755 

        *وطن‌خواه سعید

8571

   

س

*سدیدخوی

احمد

8247

ه

*هاشمی

حسین

8255

پیک بادپا

      88635050 

88052100

سلیمی داورزن

سعید

8211-8212

هوشنگی

مینا

8239

رستوران ارکیده

88003299

*سیاه کوهی

حمیدرضا

8277

ی

یعقوبی

محمد رضا

8348

دفتر خدمات همراه

88029944

ش

شایگان

کسری

8348

 

 

                                    

لازم به ذکر است شماره‌های تلفن مذکور به صورت داخلی بوده و در صورت تماس خارج از دانشگاه تهران؛ می‌توانید پیش شماره ۶۱۱۱ به ابتدای شماره‌های داخلی؛ اضافه فرمایید